Barnkördag

Jag kommer gärna till din barnkör eller om ni gör en barnkörssatsning flera barnkörer tillsammans.

Under våren 2011 har jag haft förmånen att var projektledare för en ny barnkörskiva
”Livet är en resa” med nyskrivna sånger.
Jag kommer gärna till din kör och arbetar med det materialet. Se Köräventyrets hemsida www.koraventyret.se.
På programmet står i första hand sång och dans, men även gruppövningar, rytmik, avspänning och bild. En kreativ dag för alla sinnen.
Under en barnkördag kan vi om så önskas arbeta utifrån ett tema som Vänskap, Skapelsen, Dyrbar och värdefull, Tacksamhet, Att komma hem, Gyllene budet, Jul, Palmsöndagen, Påsk, Ljuset som lyser, Min vän Jesus.
Om du önskar kan vi avsluta dagen eller helgen med en konsert eller gudstjänst.

”Det finns en stor värme och glädje i allt det Maria gör med barnen. Man får känslan av att vara en del av något extraordinärt. Dessutom talar de om, och lär sig om, Gud. Jag tror helt enkelt, på fullt allvar, att Maria är världens bästa barnkörledare. =)”
Annette Haaland, pastor