Körhelg för alla åldrar

Jag har under flera år anordnat körhelger för alla åldrar i Triangelkyrkan, Stockholm. Vi övar tillsammans på lördagen och sjunger gospel, lovsånger, visa och psalmer i söndagens gudstjänst. Klangen och känslan som uppstår när barn, ungdomar och vuxna sjunger tillsammans är fantastisk och jag tänker att det är så här det kommer att låta i himlen. Jag kommer gärna till din församling och gör något liknande.

” Maria ger repetitioner, workshops och konserter mycket glädje och liv.
Hon har gåvan att få människor att slappna av och våga använda större uttryck och har
verkligen förmågan att möta både barn, ungdomar och vuxna på ett bra sätt”
Håkan Sandlund, körledare i Maria Magdalena församling