Kropp & själ

Gud har skapat oss med en kropp och när vi lär oss hur vi kan samverka med kroppen, själen och anden då tror jag vi kan leva ett liv i harmoni. Jag kan erbjuda Tikva, rörelseverkstad, skapande dans, kreativ bön som passar för församlingsdagar, bönedagar, kurser, kvinnofrukostar, körer och arbetsplatser.
Mitt fokus är vilan, glädjen, leken och tilliten.