Rytmik

Musik och rörelse är två av de uttryck som jag tror att alla människor föds med men som många berövas redan tidigt i livet. Vi behöver få hitta tillbaka till det ursprunget och tillåta oss själva att komma ”hem”.

Rytmikmetoden erbjuder inlärning och upplevelse av musik genom rörelse. Rytmik är en helhetsmetod som arbetar med varje människa på ett fysiskt, känslomässigt och intellektuellt plan.

Fantasi, musikalitet, kroppsmedvetenhet, motorik, samarbete, lyhördhet, koncentration, improvisation och avspänning är några exempel på det som stärks hos var och en genom rytmikmetoden.

Musikaliska teman kan vara puls, tempo, paus, nyanser, taktarter, notvärden, period och form.
Rytmikmetoden genomsyrar allt jag gör men jag har arbetat specifikt med rytmikundervisning i
grundskolan, Sjöviks folkhögskolas musiklinje, Lindeparkens gymnasiesärskola, Fryshusets musikprofil och Värmdögymnasiums sångelever.

Jag erbjuder allt ifrån 1,5 timmes lektion till halv- eller heldagar.