Workshops

Jag erbjuder tre olika workshops för estetiska arbetslag, elever och personal i särskolan, personal på dagcenter och alla andra som är intresserade. Programmet skräddarsys efter era behov. Vi träffas en
eller flera gånger. Om du är pedagog får du i alla tre formerna mycket inspiration och många övningar och idéer som du sedan kan arbeta vidare själv med i dina grupper.

1. Dans, bild och rytm

Genom dans, måleri, teckning och musik stimulerar vi interagerande mellan våra olika medvetandenivåer; våra kroppar, känslor och människor runt omkring oss. En kreativ workshop där vi uttrycker oss i bild, dans, rörelse och musik på ett avspänt, lekfullt sätt.
Denna workshop gör jag tillsammans med Jane Hawes som är artist, konstlärare, kreativ coach och bildterapeut. Just nu arbetar hon med ungdomar och vuxna som har fysiska och/eller intellektuella funktionshinder och koncentrerar sig på deras potential, inte deras hinder.

2. Expression freestyle

Känslor, dans, musik och avspänning. Vi arbetar med rörelseimprovisation I grupp med utgångspunkt från våra känslor i samspel med musiken som också skapas i stunden. En workshop med mycket glädje, fantasi, kreativitet och samspel med varandra.
Denna workshop gör jag tillsammans med Erik Mjörnell som är musiker, producent och låtskrivare. Han har nyligen skapat musiken till föreställningarna Våga Vara och Stjärna Indiana.

3. Den röda tråden

Jag kommer själv till er eller ni kommer till mig. Vi arbetar med sång, dans, rytmik, lyhördhet och avspänning. Vi kan arbeta kring olika teman som till exempel årstider, vänskap, musik och dans från olika länder, sånglekar, kända byggnader, känslor och traditioner.
En workshop med mycket glädje, fantasi och samspel. Vi lär oss mer om varandra och vår värld.

”Maria är en väldigt varm, kreativ och inspirerande människa – fylld med bra idéer!
Hennes spontanitet och känsla för att fånga upp det som sker i stunden är imponerande!
Eftersom Maria alltid har ett mål och syfte i det hon gör, blir allt meningsfullt och på riktigt!”
Erik Mjörnell